Privacybeleid

Voor de administratie en verwerking van persoonsgegevens houdt www.vakantiedetective.nl zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Bescherming van de privacy van deelnemers is belangrijk. Voor zover er op www.vakantiedetective.nl wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven. Gegevens uit ons klantenbestand worden onder geen enkele voorwaarde vrijgegeven aan derden.

Het meten van statistieken en bezoekersaantallen

Om het bezoek op www.vakantiedetective.nl te meten en te evalueren worden algemene statistische bezoekersgegevens zoals bijvoorbeeld aantallen, bekeken pagina’s en gemiddelde bezoeksduur geregistreerd. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot persoonsgegevens.

Het opslaan van informatie (niet-persoonlijke aard)

www.vakantiedetective.nl kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent of waarlangs je die verlaat. Ook deze informatie wordt niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.

IP adressen

Zoals ook te lezen is in onze Disclaimer: In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan het IP adres worden doorgegeven aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

www.vakantiedetective.nl kan geen garantie geven voor het privacybeleid van de sites waarnaar gelinkt en/of doorverwezen wordt.ollect non-personal nature, such as browser type or IP address, operating system you use or domain name of the website from which you came to the website or through which you leave it. This information is not made available or sold to third parties.

IP addresses

As you can read our Disclaimer: In case of complaints about alleged illegal behavior, the IP address can be transmitted to the competent judicial authorities. 

www.vakantiedetective.nl can not guarantee the privacy policy of the sites linked and / or referral.

We gebruiken cookies om je ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie kun je vinden in onze cookie privacy policy.